Verdier og Etiske retningslinjer

En ansvarsfull adferd mot ansatte og omverden er ikke bare viktig for oss, det er en forutsetning for Loomis sin eksistens. Derfor arbeider vi aktivt med å skape en bedriftskultur som er basert på våre grunnleggende verdier: People, Service og Integrity. Verdiene skal gjennomsyre alle deler av vår virksomhet.

Verdiene i ryggraden
Våre medarbeidere tar daglig et stort ansvar for våre kunders regning. Det er ingen tvil om at Loomis sine ansatte har høy integritet og en sterk følelse for sikkerhet, etikk og moral, har rett kompetanse, og alltid streber etter å tilfredsstille kundenes forventninger. Vi arbeider aktivt med å skape en bedriftskultur med sterke verdier som skal kunne sammenfattes i de tre verdiene:

verdier-5

People

Vi er forpliktet til å utvikle dyktige medarbeidere og behandle alle med respekt

verdier-6

Service

Vi etterstreber høy kvalitet, høye verdier, innovasjon og kundetilfredshet

verdier-4

Integrity

Vi skal oppnå våre resultater med ærlighet, årvåkenhet og høye etiske normer

Etiske retningslinjer
Loomis har etiske retningslinjer basert på tre grunnleggende verdier. Den borger for høy forretningsetikk, omsorg for våre ansatte, samt at vi ønsker å ta hensyn til vår påvirkning på miljøet. Retningslinjene gir veiledning til alle Loomis-ansatte i den daglige virksomheten og kan sammenfattes i tre punkter:

verdier-1

Vi skal være den foretrukne arbeidsgiver i bransjen

verdier-2

Vi vil redusere virksomhetens negative påvirkning på miljøet

verdier-3

Vi vil ikke akseptere uetisk opptreden

Kontinuerlig arbeid
Arbeidet med å holde våre verdier og etiske retningslinjer levende er en pågående prosess. Blant annet inngår det som en naturlig del av introduksjonen for nyansatte, ved intern opplæring og lederutvikling. Alle nyansatte gjennomgår en grunnleggende opplæring og deretter videreutdanning og spesialisering – alt i henhold til “Lov om vaktvirksomhet” og våre egne verdier og etiske retningslinjer.

Om en ansatt mistenker brudd på de etiske retningslinjer og ikke vil henvende seg til sin overordnede, kan den ansatte benytte seg av Loomis Integrity Line. Hvem som helst i konsernet kan benytte verktøyet for å gjøre konsernledelsen oppmerksom på forhold som strider mot våre verdier og etiske retningslinjer.

Top