Vår Historie

Hjem » Vår Historie

Securitas Cash Handling Services ble Loomis i 2008. Selskapet ble notert på OMX nordiske børs i Stockholm samme år, men denne tilsynelatende nye identiteten avslører faktisk et selskap med en 160 år gammel historie. Det er en historie som omhandler mange fremtredende personer og visjonære selskaper som spesialiserer seg på kontanthåndtering og sikkerhet.

Vår Historie

I løpet av de siste 160 årene av vår historie har Loomis utviklet seg til en internasjonal industrileder med et stort nettverk som dekker hele USA og Europa. Se tidslinjen nedenfor for å lære hvordan Loomis har formet cash management bransjen siden slutten av 1800-tallet.

1897
Frst Responsive Timeline

Lee Loomis legger grunnlaget

Lee Loomis, grunnleggeren av dagens Loomis USA, legger ut til Alaska Gold Rush og starter et selskap som spesialiserer seg på levering av utstyr og trygg ferdsel for gruvearbeidere, sammen med å beskytte utvunnet gull via væpnede hundesleder. Det var også på denne tiden at Lee dro ut for å forbedre metodene for sikker transport, noe som senere skulle tjene som grunnlag for å Loomis Armored Car service.

1925
Frst Responsive Timeline

Loomis Armored Car Service blir opprettet

Loomis Armored Car Service blir opprettet og blir dermed det første verditransportselskapet i vestlige USA som benytter seg av pansrede kjøretøyer. I årene som følger fortsetter selskapet å ekspandere over hele det vestlige USA og Canada.

1979
Frst Responsive Timeline

Loomis blir kjøpt opp av Mayne Nickless

Loomis blir kjøpt opp av Mayne Nickless, noe som resulterer i at Loomis-familien gir fra seg kontrollen etter nesten et halvt århundre med styringen over selskapet.

1997
Frst Responsive Timeline

Loomis kjøper Wells Fargo Armored

Etter mange år med oppkjøp, fusjoner og overtakelser, erverver Loomis Wells Fargo Armored, et selskap to ganger sin størrelse. Vi beholder navnet Loomis, Fargo & Co., denne fusjonen resulterer i etableringen av et robust, landsdekkende nettverk.

2001
Frst Responsive Timeline

Loomis, Fargo & Co. solgt til svenske Securitas

Loomis, Fargo & Co., dagens industrileder i USA, blir kjøpt opp av den Sverige-baserte sikkerhetsselskapet Securitas og er integrert i Securitas Cash Handling Services divisjonen.

2008
Frst Responsive Timeline

Loomis børsnoteres

Til brask og bram, blir Loomis notert på Nasdaq OMX Stockholm den 9. desember.

2011
Frst Responsive Timeline

Loomis overtar Pendum

Loomis overtar Pendum, selskapets største oppkjøp til dags dato, og blir markedsleder i USA på minibanktjenester, herunder tilsyn med påfyll og forvaltning av rundt 43 000 minibanker over hele USA.

2014
Frst Responsive Timeline

Loomis overtar VIA MAT Holding AG

Loomis overtar VIA MAT Holding AG og utvider sine tjenester ved å lansere den nye divisjonen International Services. Dette oppkjøpet løfter raskt Loomis til markedsleder på kontanthåndtering i det sveitsiske markedet.

2015
Frst Responsive Timeline

Loomis erverver Global Logistics

I et historisk trekk, erverver Loomis Global Logistics virksomhet fra Dunbar Armored Inc. Dette gir Loomis muligheten til å utvide sine tjenester ved å legge til innenlandske tjenester samt budtjenester til den eksisterende internasjonale service linjen.

2016
Frst Responsive Timeline

Loomis for fremtiden

Foreløpig tilbyr Loomis sikre og helhetlige løsninger for distribusjon, håndtering, lagring og gjenvinning av kontanter og andre verdisaker for banker, næringsdrivende og fler, med en omsetning på 16 milliarder svensker kroner i 2015 alene. Loomis utøver sin virksomhet gjennom 400+ avdelinger over hele verden og sysselsetter rundt 22 000 mennesker.