Vår Historie

Securitas Cash Handling Services ble Loomis i 2008. Selskapet ble notert på OMX nordiske børs i Stockholm samme år, men denne tilsynelatende nye identiteten avslører faktisk et selskap med en 160 år gammel historie. Det er en historie som omhandler mange fremtredende personer og visjonære selskaper som spesialiserer seg på kontanthåndtering og sikkerhet.

Følg vår utvikling

I løpet av de siste 160 årene av vår historie har Loomis utviklet seg til en internasjonal industrileder med et stort nettverk som dekker hele USA og Europa. Se tidslinjen nedenfor for å lære hvordan Loomis har formet cash management bransjen siden slutten av 1800-tallet.

Wells Fargo & Co

1852

Det hele begynte i 1852 da Wells Fargo & Co. ble grunnlagt under California Gold Rush. Noen få år senere overtok selskapet driften av den vestlige delen av Pony Expressen, et selskap som leverer pakker mellom den amerikanske øst og vestkysten.

Lee Loomis legger grunnlaget

1897

Lee Loomis, grunnleggeren av dagens Loomis USA, legger ut til Alaska Gold Rush og starter et selskap som spesialiserer seg på levering av utstyr og trygg ferdsel for gruvearbeidere, sammen med å beskytte utvunnet gull via væpnede hundesleder. Det var også på denne tiden at Lee dro ut for å forbedre metodene for sikker transport, noe som senere skulle tjene som grunnlag for å Loomis Armored Car service.

Loomis Armored Car Service blir opprettet

1925

Loomis Armored Car Service blir opprettet i Portland, Oregon og blir dermed det første verditransportselskapet i vestlige USA som benytter seg av pansrede kjøretøyer. I årene som følger fortsetter selskapet å ekspandere over hele det vestlige USA og Canada.

Loomis blir kjøpt opp av Mayne Nickless

1979

Loomis blir kjøpt opp av Mayne Nickless, noe som resulterer i at Loomis-familien gir fra seg kontrollen etter nesten et halvt århundre med styringen over selskapet.

Loomis kjøper Wells Fargo Armored

1997

Etter mange år med oppkjøp, fusjoner og overtakelser, erverver Loomis Wells Fargo Armored, et selskap to ganger sin størrelse. Vi beholder navnet Loomis, Fargo & Co., denne fusjonen resulterer i etableringen av et robust, landsdekkende nettverk.

Loomis, Fargo & Co. solgt til svenske Securitas

2001

Loomis, Fargo & Co., dagens industrileder i USA, blir kjøpt opp av den Sverige-baserte sikkerhetsselskapet Securitas og er integrert i Securitas Cash Handling Services divisjonen.

Loomis børsnoteres

2008

Til brask og bram, blir Loomis notert på Nasdaq OMX Stockholm den 9. desember.

Loomis overtar Pendum

2011

Loomis overtar Pendum, selskapets største oppkjøp til dags dato, og blir markedsleder i USA på minibanktjenester, herunder tilsyn med påfyll og forvaltning av rundt 43 000 minibanker over hele USA.

Loomis overtar VIA MAT Holding AG

2014

Loomis overtar VIA MAT Holding AG og utvider sine tjenester ved å lansere den nye divisjonen International Services. Dette oppkjøpet løfter raskt Loomis til markedsleder på kontanthåndtering i det sveitsiske markedet.

Loomis erverver Global Logistics

2015

I et historisk trekk, erverver Loomis Global Logistics virksomhet fra Dunbar Armored Inc. Dette gir Loomis muligheten til å utvide sine tjenester ved å legge til innenlandske tjenester samt budtjenester til den eksisterende internasjonale service linjen.

Loomis kjøper opp BKS i Danmark

2016

Ervervet gir Loomis i Danmark mulighet til å øke sin kundbase og utføre tjenester til både bankkunder, handels- og øvrige kunder. Sammenslåingen er bra for Loomis utifra vår strategi om å  gjøre oppkjøp i eksisterende markeder og ta vare på de fordeler som outsourcingtrenden medfører.

Cobelguard i Belgia

2017

Oppkjøpet øker ytterligere vår tilstedeværelse i Europa og gir oss mulighet til å ta vare på den pågående outsourcingtrenden. Vi anser at den kommer å akselerere i Belgia de kommende årene.

Intermarketing Oy i Finland

2017

Loomis kjøper opp Intermarketing Oy i Finland. Intermarketing er markedsledende innen løsninger for cash recycling i Norden og har sidan starten installert nærmere 1 000 cash recyclers i Finland. Selskapet tilbyr kunder en helhetsløsning i form av en tjeneste som inkluderer maskinvare, programvare,  installasjon, integrasjon samt service og vedlikehold.

Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores i Chile

2017

Med transaksjonen øker vi vårt nærvær i det latinamerikanske markedet, en raskt  voksende region som har stort potensiale. Oppkjøpet gir oss, på linje med vår strategi, en mulighet til å delta i og transformere det chilenske verdihåndteringsmarkedet.

Compañía Chilena de Valores S.A. i Chile

2018

Gjennom oppkjøpet ekspanderer Loomis virksomheten i Latinamerika. Det er helt i tråd med vår strategi og sammen med vår eksisterende virksomhet i Chile styrker vi vår posisjon i det chilenske verdihåndteringsmarkedet. Etter oppkjøpet kommer Loomis’ markedsandel i det chilenske verdihåndteringsmarkedet til å overstige 30 prosent. CCV tilfører nye kundesegmenter og et voksende latinamerikansk marked medfører ytterligere potential.

Partnerskap med Sonect

2018

Partnerskapet med Sonect er i linje med Loomis strategi for å kunna tilby sina kunder avanserte digitale løsninger og bygge en bro mellom kontante og digitale betalinger. Sonect kommer til å kunne bygge videre på Loomis’ kundebase og kunnskap innen kontanthåndtering med formålet å gjøre kontanter tillgjengelige på mange flere plasser enn tidigere.

CPoR Devises i Frankrike

2018

Med oppkjøpet ekspanderar Loomis sine tilbud av utenlandsk valuta fra Skandinavia til det største turistmarkedet i verden. Oppkjøpet er i tråd med vår generelle strategi og gjør det mulig for oss å ta en aktiv rolle i det franske markedet ved at vi blir en lokal aktør for distribusjon av utenlandsk valuta til banker og andre kunder.

Ziemann i Tyskland

2019

Det tyske kontantmarkedet er stort og kontanter i omløp vokser. Vi ser også at outsourcing av kontanthåndtering fra bankene til spesialister, som Loomis og Ziemann, har akselert de siste årene. Ziemann har en stor og operasjonelt stabil verdihåndteringsvirksomhet og et kompetent og innovativt lederskap. Vi er overbevist om at disse faktorene sammen med Loomis’ kunskap innen verdihåndtering, cash recycling og andre verdiskapende løsninger gir oss gode forutsettninger for å oppnå fremgang i det tyske markedet.

Prosegur Cash Holding France (PCF) I Frankrike

2019

Det franske kontantmarkedet er stort och viktig for Loomis. PCF er et operasjonellt velfungerande verdihåndteringsfirma og kompletterer Loomis’ nåværende kundeportefølje og geografiske nærvær.

Loomis for fremtiden

2019

Foreløpig tilbyr Loomis sikre og helhetlige løsninger for distribusjon, håndtering, lagring og gjenvinning av kontanter og andre verdisaker for banker, næringsdrivende og fler, med en omsetning på 19 milliarder svensker kroner i 2018 alene. Loomis utøver sin virksomhet gjennom 400+ avdelinger over hele verden og sysselsetter rundt 25 000 mennesker.

Top