Spørsmål & Svar

På denne siden finner du svar på de mest stilte spørsmålene.
Vi har satt sammen en liste over de spørsmålene vi oftest blir stilt. Hvis du vil gå til den delen du er mest interessert i, klikker du bare på en av linkene under.

Sortert etter emner
Generelle spørsmålRekvisitaVerditransportKundeportal
Generelle spørsmål
Bestilling av daglig leders kvittering
Dere kan laste ned daglig leders kvittering (tidligere deponeringsblokk)  her. Denne skrives ut og legges på safen.
Leveringstid på rekvisita
Leveringstiden er på cirka en uke og leveres av Bring. Husk å registrere deres bestilling i god tid.
Endring av kvitteringsmottaker
Send en henvendelse med ønske om endring av kvitteringsmottaker via vårt kontakt skjema.
Endring av kontaktinformasjon
Send en henvendelse med ønske om endring av kontaktinformasjon via vårt kontakt skjema. Dersom ny e-post skal erstatte en annen er det fint om dere opplyser om dette.
Endring av innskuddskonto
Loomis er banknøytrale, og våre kunder kan benytte norske konti fra alle banker. Send en henvendelse med ønske om endring av innskuddskonto via vårt kontakt skjema.
Endring av vekselkonto
Loomis er banknøytrale, og våre kunder kan benytte norske konti fra alle banker. Send en henvendelse med ønske om endring av vekselkonto via vårt kontakt skjema. Dere vil da få til sendt ny autogirofullmakt som må fylles ut og godkjennes av NETS. Hele prosessen tar 8-12 virkedager.
Bytte av nattsafe
For å endre nattsafe sender dere en henvendelse om ønsket endring her.

En oversikt over tilgjengelige nattsafer finner du her.

Feilkoder
Det er viktig at du er nøye når du gjør i stand et kontantoppgjør. Dersom det gjøres feil må Loomis iverksette en prosedyre som krever merarbeid i den forstand at feilen må verifiseres av skiftledere. Det betyr at oppgjøret får en eksklusiv og lenger saksbehandling. Derfor må du ta hensyn til følgende punkter når du pakker posen:

 • Regnefeil eller feil utfylt bilag
 • Poser med falske og eller fargede sedler
 • Sedlene skal ikke ha binders, strikk, legg og ikke være brettet
 • Oppgjør med differanser
 • Posen skal inneholde et bilag som skal være rettvendt og strekkode skal kunne leses gjennom forsiden av nattsafeposen (den «blanke siden»). Den siden som har strekkode, er baksiden av posen.
 • Poser som er avtalt med innlevering uten bilag som er forhåndsregistrert i kundeportalen, blir ikke gebyrbelagt for manglende bilag.
 • Poser som er avtalt med innlevering uten bilag som skal forhåndsregistreres i kundeportalen, blir gebyrbelagt, dersom posen ikke er forhåndsregistrert.
Her kan du laste ned orientering om feilkoder.
Innmelding av avvik
Loomis teller flere tusen oppgjør hver dag, derfor er det viktig å få mest mulig informasjon om ditt oppgjør som har differanse eller som ikke er synlig på konto til forventet tid. Derfor ber vi deg om å fylle inn skjemaet Krav om tilbakebetaling.
Valuta
Alle våre kunder kan levere «de fem store» som er SEK, DKK, GBP, EUR og USD (kun sedler). Har du behov for å levere andre valutatyper, send en henvendelse via vårt kontakt skjema så hjelper vi deg. her.
Oppsigelse av nattsafeavtale
Send oppsigelse til fakturaavdelingen via vårt kontakt skjema. Dere vil få bekreftelse på oppsigelsen.
Rekvisita
Bestilling av rekvisita
Bestilling av rekvisita registreres i Kundeportalen. Mangler du tilgang, fyll ut registreringsskjema.
Bestilling transportposer
NB! Gjelder kun kunder med verditransport. Vennligst fyll ut bestillingsskjema her.
Leveringstid på rekvisita
Leveringstiden er på cirka en uke og leveres av Bring. Husk å registrere deres bestilling i god tid.
Antall poser/bilag
Vi anbefaler våre kunder å bestille nok til rekvisita til cirka 6 måneder.
Bestilling av daglig leders kvittering
Dere kan laste ned daglig leders kvittering (tidligere deponeringsblokk)  her. Denne skrives ut og legges på safen.
Bestille strekkodeetiketter
I dag trykkes strekkoden direkte på nattsafebilaget så strekkodeetiketten er ikke lenger nødvendig.
Verditransport
Bestillingsfrist for veksel
Bestillinger registreres i kundeportalen innen 10:00 én virkedag før levering.
Ekstra vekselleveranse
NB! Det vil tilkomme et ekstra gebyr.
Vennligst legg inn bestilling i kundeportalen til første mulige leveringsdag. Send deretter ønsket leveringsdag og referansenummer på bestillingen, og bekreft at dere godtar ekstra gebyr her. Vi gir dere tilbakemelding på når vekselleveransen kan utføres.
Ekstra henting
NB! Det vil tilkomme et ekstra gebyr.
Vennligst oppgi hvilken dag du ønsker ekstra transport her. Vi gir dere tilbakemelding på når vekselleveransen kan utføres.
Helligdager
Transport på søndager og bevegelige helligdager utføres ikke. Eventuell flytting av transport dag avtales særskilt her. Husk i tillegg at røde dager kan påvirke bestillingsfrist for veksel.
Mangler henting/levering
Våre vektere kommer innom dere i løpet av sin arbeidstid som er 07-17. Noen ganger forekommer endringer i ruten, som kan føre til at vi kommer tidligere eller senere enn vanlig. Grunnet sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke opplyse om tidspunkt utover dette.
Kundeportal
Tilgang til kundeportalen
For å få tilgang til Loomis kundeportal, vennligst fyll ut skjema under Registreringsskjema for Loomis Kundeportal. Se brukerveiledning til kundeportalen.
Se brukerveiledningen til kundeportalen:

Se brukerveiledningen til kundeportalen

Forhåndsregistrering
Kun Loomis-poser kan benyttes ved forhåndsregistrering av elektroniske bilag. NB! Viktig at hele posenummeret på 12 siffer registreres. Bindestreker skal ikke inkluderes.

Se video her for videre instruksjoner

Slette forhåndsregistrert pose
Det er ikke mulig å redigere en forhåndsregistrert pose. Registreringen må slettes så dere kan registrere en ny pose med korrekt informasjon.
Send en henvendelse med ønske om sletting av pose via vårt kontakt skjema.
Vekselbestilling
Se veiledningsvideo her for vekselbestilling

Valutabestilling
Se video her for valutabestilling

Få eller ingen sikkerhetskoder igjen
Det blir automatisk sendt ut nye koder på e-post etter at kode nummer 30 er benyttet. Dersom dere likevel trenger nye, trykk på «Glemt Passord» i innloggingsbildet i kundeportalen. Ved å taste inn brukernavn og/eller e-postadresse får dere tilsendt nytt passord og sikkerhetskoder.
Mistet påloggingsinformasjon
Trykk på «Glemt Passord» i innloggingsbildet i kundeportalen. Ved å taste inn brukernavn og/eller e-postadresse får dere tilsendt nytt passord og sikkerhetskoder. Brukernavn er stort sett mobilnummer og initialer.
Problemer med å logge inn
Dere kan oppdatere brukeren ved å trykke på «Glemt Passord» i innloggingsbildet i kundeportalen. Ved å taste inn brukernavn og/eller e-postadresse får dere tilsendt nytt passord og sikkerhetskoder. Har dere fremdeles problemer, ta kontakt her.
FakturaAvtalerTelletjenesterNattsafe
Faktura
Fakturakopi
Oppgi firmanavn og fakturanummer via vårt kontakt skjema, så vil vi sende ut kopi på e-post.
Endre fakturaadresse
Vennligst oppgi oppdatert fakturaadresse via vårt kontakt skjema, så vil vi utføre endringen i våre systemer.
E-faktura
Vennligst send organisasjonsnummer og eventuell fakturareferanse via vårt kontakt skjema. Husk at dere må være registrert i Elma-registeret for å kunne motta e-faktura.
Manuell håndtering
Dette betyr at en eller flere av deres poser hadde avvik og/eller mangler. Vennligst se tellekvitteringen for spesifikasjon og/eller oversikt over feilkoder her.
Avtaler
Endring av avtale
For å gjøre endringer i deres avtale sender dere en henvendelse om ønsket endring via vårt kontakt skjema. Vi vil kontakte dere for fremgangsmåte for å utføre endringen. En oversikt over våre tjenester og pakkeløsninger finner dere her.
Avslutte avtale
Alle oppsigelser skal være skriftlige, send en e-post med oppsigelse her. Vår fakturaavdeling vil bekrefte registrert oppsigelse.
Fylle ut avtale
Avtaler finner dere her. Det er viktig at alle opplysninger fylles ut. Dersom avtalen ikke er fullstendig utfylt returnerer vi den for å fullføre den.
Problemer med BankID på mobil
Ikke alle banker har aktivert signering av kontrakter med BankID på mobil.

Banker som ikke har skrudd på BankID på mobil som kodebrikke:
Sparebanken Øst, Landkreditt Bank

Banker som ikke leverer BankID på mobil:
Easy, Cultura, Bank Norwegian, Swedbank og Danske Bank.

Det vil for disse kundene kun være mulig å signere med kodebrikke fra banken.
Les mer her

Her kan man teste om kundens BankID på mobil fungerer til å signere dokumenter

Ventetid til oppstart
Avtalen er vanligvis aktiv innen 1-2 dager etter at all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Det tar cirka en uke å få sendt ut rekvisita, og avtalen er da klar til bruk.
Hvitvaskingsloven
I Loomis forholder vi oss til Hvitvaskingsloven som rapporteringspliktige. Dette innebærer at vi ved etablering av nye kundeforhold foretar en kundekontroll. Kundekontroll er identifikasjon av kunder og bekreftelse av kundens identitet.

Hvitvaskingsloven definerer hvilke kundeopplysninger som skal registreres:

 • Fullt navn eller foretaksnavn
 • Fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 • Fast adresse og der hvor virksomheten faktisk drives fra
 • Reelle rettighetshavere, altså personer som eier eller kontrollerer over 25% av bedriften

Identiteten til den som handler på vegne av foretaket skal bekreftes. Det skal også dokumenteres at vedkommende er berettiget til å representere kunden.

I de fleste tilfeller signeres avtaler med BankID i Loomis, som er godtatt bekreftelse av identitet. I de tilfeller hvor dette ikke er mulig må rett kopi av gyldig legitimasjon fremlegges.

Legitimasjon som tilfredsstiller lovkravene:

 • Gyldig pass eller annet godkjent reisedokument
 • Norsk bankkort
 • Førerkort – original eller duplikat (Ikke førerkort av eldre dato «grønt førerkort»)
 • Forsvarsdepartementets ID-kort
 • Postens ID-kort utstedt etter 1.oktober 1994
 • Nasjonale ID-kort utstedt innenfor EØS-området
 • BankID

Kopier av fremlagte legitimasjonsdokumenter skal være påført «rett kopi bekreftes» dato for kontrollen, og signatur til den personen som har foretatt kontroll av legitimasjon mot kunde.

Med bekreftet kopi menes at legitimasjonsdokumentet er attestert av:

 • Politi
 • Kommunale- og statlige etater
 • Signering med BankID
 • Finansinstitusjoner
 • Verdipapirforetak
 • Forvaltningsselskaper
 • Eiendomsmeglere
 • Revisorer
 • Regnskapsførere og advokater.
Fusjon/fisjon
Ved endring av eierskap i firmaet, send en henvendelse via vårt kontakt skjema for å registrere endringen i våre systemer. Vi gjør oppmerksom på at endringen må være registrert i Brønnøysundregisteret før endringen kan utføres.
Dersom det ikke gjelder fusjon eller fisjon, men rent eierskifte, må ny avtale opprettes.
Flere avdelinger
Dersom deres bedrift har flere enn én avdeling, må det opprettes egne avtaler for hver enkelt avdeling i firmaet.
Flere kontonumre
Dersom dere ønsker flere innskuddskonti, må det opprettes én avtale per kontonummer.
Telletjenester
Bokføringstid
Normalt er kontantoppgjøret på konto en til to virkedager etter at posen har ankommet tellesentralen. Vi gjør deg oppmerksom på at nattsafer har ulike hentefrekvenser. Oversikt over hvor ofte nattsafene tømmes finner dere her.
Mottatt kvittering for kun noen av posene
Noen ganger telles oppgjør av forskjellige operatører, og kommer da på forskjellige kvitteringer.
Mangler tellekvittering
Oppgi posenummer og firmainformasjon her så vil vi sende den ut til registrert kvitteringsmottaker.
Øke kredittgrense
For å øke kredittgrense for vekselbestillinger, send en henvendelse med ønske om endring av kredittgrense via vårt kontakt skjema.
Skadde sedler
Loomis forholder seg til retningslinjene fra Norges Bank:
Skadde sedler som er avrevet eller klippet, erstattes etter følgende regler:

 • Mer enn 55 % av seddelen i behold: erstattes med pålydende verdi
 • 50 – 55 % av seddelen i behold: erstattes med halv pålydende verdi
 • Under 50 % av seddelen i behold: erstattes ikke

Erstatning for en skadd seddel som består av flere deler ytes bare hvis delene påviselig stammer fra samme seddel.

Falske sedler
Falske sedler utbetales ikke, og leveres heller ikke tilbake til kunde. Dere vil få beskjed om dette. Dersom kunde/Loomis mottar falske sedler, skal dette utleveres til myndighetene.
Pose uten bilag
Vi krediterer det beløpet som vi har mottatt i posen, men posen vil da håndteres manuelt og kan derfor ta litt lengre tid. Det vil forekomme en feilkode for dette.
Differanse i pose
Tellekvitteringen vil vise eventuelle differanser, og hva de består av.

Eksempel:
500 ved plussdifferanser
-500 ved minusdifferanser

Dersom posen mangler bilag med totalsum, vil posens totalinnhold være oppført som en plussdifferanse. Dette skyldes at vi ikke har mottatt en forventet totalsum fra kunden, og registrerer derfor posen som en 0-pose.

Feilkoden vil vise hva differansen skyldes.

Nattsafe
Bytte nattsafe
For å endre nattsafe sender dere en henvendelse om ønsket endring her. En oversikt over tilgjengelige nattsafer finner du her
Mistet kode/kort/nøkkel til nattsafe
Send en henvendelse med ønske om utlevering av ny kode/nøkkel her. Husk å spesifiser hvilken nattsafe henvendelsen gjelder. NB! Det vil tilkomme et ekstra gebyr for utlevering av nye nøkler.
Deponering av mynt
For å levere mynt i nattsafe må dere bestille små myntposer i kundeportalen. Myntposer til bruk i nattsafe skal ikke fylles opp mer enn halvfulle, og ikke med mer enn maks 1 kg.

Man benytter samme type bilag ved deponering av mynt. Man kan da se bort fra notatet på bilaget om «maks 50 kr» og forholde seg til ovennevnte maksgrense på 1kg.

Har dere mye mynt anbefaler vi å inngå transportavtale. Ta kontakt her for mer informasjon.

Det er ingen nattsafer i nærheten av vår bedrift
Da kan vi dessverre ikke tilby nattsafetjenester i deres område. Kontakt oss gjerne for informasjon om verditransporttjenester her.
Nattsafen er ute av drift
Ring 21 52 52 00, så får vi meldt inn feilen med en gang.
Finner du fortsatt ikke svaret du leter etter? Kontakt oss direkte, og en av våre kundebehandlere vil kontakte deg så snart som mulig.