Spørsmål & Svar

På denne siden finner du svar på de mest stilte spørsmålene.
Vi har satt sammen en liste over de spørsmålene vi oftest blir stilt. Hvis du vil gå til den delen du er mest interessert i, klikker du bare på en av linkene under.

Dere kan laste ned daglig leders kvittering (tidligere deponeringsblokk) her. Denne skrives ut og legges på safen.

For å endre nattsafe sender dere en henvendelse om ønsket endring her.

En oversikt over tilgjengelige nattsafer finner du her.

Loomis er banknøytrale, og våre kunder kan benytte norske konti fra alle banker. Send en henvendelse med ønske om endring av innskuddskonto via vårt kontakt skjema.

Send en henvendelse med ønske om endring av kontaktinformasjon via vårt kontakt skjema. Dersom ny e-post skal erstatte en annen er det fint om dere opplyser om dette.

Send en henvendelse med ønske om endring av kvitteringsmottaker via vårt kontakt skjema.

Loomis er banknøytrale, og våre kunder kan benytte norske konti fra alle banker. Send en henvendelse med ønske om endring av vekselkonto via vårt kontakt skjema. Dere vil da få til sendt ny autogirofullmakt som må fylles ut og godkjennes av NETS. Hele prosessen tar 8-12 virkedager.

Det er viktig at du er nøye når du gjør i stand et kontantoppgjør. Dersom det gjøres feil må Loomis iverksette en prosedyre som krever merarbeid i den forstand at feilen må verifiseres av skiftledere. Det betyr at oppgjøret får en eksklusiv og lenger saksbehandling. Derfor må du ta hensyn til følgende punkter når du pakker posen:

  • Regnefeil eller feil utfylt bilag
  • Poser med falske og eller fargede sedler
  • Sedlene skal ikke ha binders, strikk, legg og ikke være brettet
  • Oppgjør med differanser
  • Posen skal inneholde et bilag som skal være rettvendt og strekkode skal kunne leses gjennom forsiden av oppgjørsposen (den «blanke siden»). Den siden som har strekkode, er baksiden av posen.
  • Poser som er avtalt med innlevering uten bilag som er forhåndsregistrert i kundeportalen, blir ikke gebyrbelagt for manglende bilag.
  • Poser som er avtalt med innlevering uten bilag som skal forhåndsregistreres i kundeportalen, blir gebyrbelagt, dersom posen ikke er forhåndsregistrert.

Her kan du laste ned Orientering om feilkoder.

Loomis teller flere tusen oppgjør hver dag, derfor er det viktig å få mest mulig informasjon om ditt oppgjør som har differanse eller som ikke er synlig på konto til forventet tid. Derfor ber vi deg om å fylle inn skjemaet Krav om tilbakebetaling.

Leveringstiden er på cirka en uke og leveres av Bring. Husk å registrere deres bestilling i god tid.

Send oppsigelse til fakturaavdelingen via vårt kontakt skjema. Dere vil få bekreftelse på oppsigelsen.

Top