Risikohåndtering

Loomis strategi for risikohåndtering bygger på tre grunnleggende prinsipper som er lette å forstå for alle medarbeidere:

  • Ingen tap av liv
  • Nulltoleranse for verditap
  • Balanse mellom risiko og gevinst

Strategien er utformet for å kartlegge styrker som man kan bygge videre på, svakheter som må håndteres, samt muligheter og trusler som krever å bli tatt hensyn til. Den tar også hensyn til forandringer som oppstår i Loomis omverden, som for eksempel ny teknologi, forandrede legale forutsetninger og eller endringer i trusselbildet.

Organisasjon for risikohåndtering

Sikkerhetsavdelingen til Loomis Norge AS jobber med retningslinjer og rutiner, preventive løsninger for å unngå tap, rekruttering, utdannelse, innkjøp av sikkerhetsløsninger, forsikringer, kontroll av sikkerhet og kontantstrøm, etterforskning av interne saker og kontakt med myndighetene i forhold til lover og regler. Løpende gjøres betydelige investeringer i tid og penger for å forbedre sikkerheten, både innenfor fordelingssentralene og verditransportene.

Daglig risikokontroll

Loomis daglige risikovurderinger styres av separate funksjoner for finansiell kontroll, kontroll av kontantstrømmen og operasjonell risikovurdering. Det er Loomis ledelse som til slutt er den ansvarlige for at selskapets risiko håndteres på en tilfredsstillende måte. Den risiko Loomis Norge AS har akseptert er dekket gjennom et omfattende forsikringsprogram.

Top