Loomis forhold til Hvitvaskingsloven

Som spesialister på kontanthåndtering har vi en viktig rolle i samfunnet. Våre medarbeidere utsettes daglig for potensielle sikkerhetsrisikoer. I vår rolle som distributør av kontanter ønsker vi å bidra til å redusere kriminaliteten i vårt samfunn.

Loomis forhold til Hvitvaskingsloven

Reelle rettighetshavere

Hvitvaskingsloven medfører at Loomis må gjennomføre en vurdering av risikoen for at selskapet skal bli misbrukt til hvitvasking. Loven stiller høye krav til at Loomis har god kjennskap til sine kunder og deres virksomhet. Loomis må forstå hensikten med forretningsforholdet og kundens forskjellige transaksjoner. Kundeinformasjon som Loomis mottar er konfidensiell og omfattes av Loomis’ taushetsplikt.
Vi må derfor undersøke om en eller flere personer tilknyttet bedriften er reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere – fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. Dersom en fysisk person eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene (Dette vil for eksempel gjelde for: Aksjeselskap (AS), ANS, DA og NUF), anses det for å være en indikasjon for at personen er reell rettighetshaver.

En fysisk person skal i alle tilfeller regnes som reell rettighetshaver dersom den:

  • a) Eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske personen eller sammenslutningen.
  • b) På grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske personen eller sammenslutningen.
  • c) Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende.
  • d) På grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med bokstav a, b eller c.
  • e) På annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.
  • f) Dersom foretaket som vurderes har en kompleks eierstruktur skal enhetens Fagansvarlig for AML involveres i vurderingen. I det følgende beskrives hva som vurderes som Reelle rettighetshavere i noen relevante tilfeller.