Loomis Foreign Exchange AS

 

Loomis Foreign Exchange AS er spesialisten på handel i utenlandsk valuta i Loomis konsernet. Selskapet kjøper og selger utenlandsk valuta til bank og næringslivskunder. Loomis Foreign Exchange AS driver ikke selv med transport og telletjenester, men kjøper disse av lokale Loomis selskaper. På denne måten kan selskapet utnytte lokal ekspertise og erfaring, med spesialkompetanse knyttet til handel med valuta. I dag har Loomis Foreign Exchange AS  etablert valutavirksomhet i Norge, Finland og Storbritannia.

Loomis Norge startet med handel med utenlandsk valuta i 2006, som første land i Loomis konsernet. I 2014 ble Loomis Foreign Exchange AS etablert som et selvstendig selskap og valutadriften ble overdratt fra søsterselskapet Loomis Norge AS i 2015. Loomis Foreign Exchange AS fikk ved etablering som Finansforetak tildelt konsesjon til å handle med valuta og er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet.

Forretningsidéen til Loomis Foreign Exchange AS var opprinnelig å kjøpe utenlandsk valuta fra kunder som leverte kontantoppgjør i norske kroner. Dette ble raskt utvidet til å omfatte kjøp av skandinavisk valuta fra grossistbanker i Europa for oppgjør i nasjonalbankene, samt å tilby grossisttjenester på skandinavisk valuta mot de samme aktører.

Utenfor Norge har Loomis Foreign Exchange AS valutavirksomhet i, Finland og Storbritannia. Virksomheten i Finland er den siste som ble startet i 2016.

Top