Loomis* forhold til Hvitvaskingsloven

Som spesialister på kontanthåndtering har vi en viktig rolle i samfunnet. Våre medarbeidere utsettes daglig for potensielle sikkerhetsrisikoer. I vår rolle som distributør av kontanter ønsker vi å bidra til å redusere kriminaliteten i vårt samfunn.

*(Loomis Norge AS og Loomis Foreign Exchange AS vil heretter bli omtalt som Loomis)
Loomis forhold til Hvitvaskingsloven
Hvitvaskingsloven medfører at Loomis må gjennomføre en vurdering av risikoen for at selskapet skal bli misbrukt til hvitvasking. Loven stiller høye krav til at Loomis har god kjennskap til sine kunder og deres virksomhet. Loomis må forstå hensikten med forretningsforholdet og kundens forskjellige transaksjoner. Kundeinformasjon som Loomis mottar er konfidensiell og omfattes av Loomis’ taushetsplikt.
Loomis forhold til Hvitvaskingsloven

Hva er hvitvasking av penger?

Hvitvasking er en prosess som går ut på å få penger som stammer fra kriminelle aktiviteter til å fremstå som om de stammer fra lovlig virksomhet. Dette er et internasjonalt fenomen som ofte strekker seg over landegrensene. Det kan involvere penger fra narkotikakriminalitet, trafficking, menneskesmugling, skattekriminalitet, ran, svindel, våpenhandel osv. Kort sagt er hvitvasking å sikre utbytte fra straffbare handlinger.Organiseringen av hvitvasking kan ha varierende grad av kompleksitet. Det handler ikke bare om elektroniske transaksjoner, eller bruk av kontanter, men omfatter også overføringer og andre tjenester via for eksempel internett og telefon.

Hvitvaskingsloven

For å forebygge problemet med hvitvasking av penger, er det iverksatt reguleringer over nær sagt hele verden. Norsk Lov baserer seg på det Tredje Hvitvaskingsdirektivet fra EU, som spesifiserer at alle finansvirksomheter i EU er pålagt å forebygge hvitvasking av penger. Loven omfatter også virksomheter og profesjonelle personer utenfor finanssektoren, som regnskapsførere, advokater, eiendomsmeglere osv. Tilsvarende reguleringer gjelder for tiltak mot finansiering av terrorisme.

Organiseringen av hvitvasking kan ha varierende grad av kompleksitet. Det handler ikke bare om elektroniske transaksjoner, eller bruk av kontanter, men omfatter også overføringer og andre tjenester via for eksempel internett og telefon.

For deg som ønsker å bli kunde av Loomis

Representanter for virksomheter må kunne fremlegge gyldig identifikasjon samt verifisere at de har rett til å representere virksomheten. Videre må Loomis undersøke om en person eller flere personer eier mer enn 25 % av virksomheten, og om en person har avgjørende beslutningsmyndighet i virksomheten. Representanten må også være forberedt på å svare på spørsmål om virksomhetens operasjoner, omsetning og hvordan tjenestene skal brukes.

I enkelte tilfeller kan ikke Loomis utføre en tjeneste. Hvis en kunde ikke er i stand til å fremlegge gyldig identifikasjon eller gi en tilfredsstillende forklaring på hvorfor kunden ønsker at Loomis skal utføre en bestemt tjeneste, har ikke Loomis lov til å utføre den ønskede tjenesten. Hvis loven ikke følges kan den Loomis ansatte straffes, og det norske Finanstilsynet kan pålegge Loomis sanksjoner.

Loomis har løst identifikasjonsplikten med at alle kontrakter skal signeres via Bank ID. Vi gjør alt for at du skal unngå å bli plaget med vanskelige spørsmål, men noen ganger må vi stille oppfølgingsspørsmål for å få kunnskap om deg som kunde før vi kan inngå kontrakt.

For eksisterende kunder

Eksisterende kunder må også kunne vise gyldig identifikasjon på forespørsel, samt gi utfyllende informasjon om bedriftens eierskap (reelle rettighetshavere). Dette kan for eksempel være tilfelle når en kontrakt skal fornyes eller utvides.

Politisk eksponerte personer - PEP

Loomis må vite om du er en PEP, f.eks. hvis du innehar eller har innehatt en prominent offentlig funksjon i et land eller en internasjonal organisasjon. Loomis må også vite hvilke kunder som er i familie med eller har tette forbindelser med en PEP.

Ytterligere informasjon

Du kan finne detaljert informasjon om bestemmelsene og innholdet i loven her eller lese mer om Hvitvasking her.

Top