Loomis justerer prisene på enkelte av tjenestene

Hjem » Nyheter » Loomis Group » Loomis justerer prisene på enkelte av tjenestene

Prisregulering 1 januar 2018

Vi ber om forståelse for at vi regulere prisene på enkelte av våre tjenester med virkning fra og med 1. Januar 2018. Fra samme tidspunkt innføres nye krav til vekteropplæringen. Vi synes det er bra at det stilles krav til bransjen, men samtidig påføres Loomis en betydelig mer kostnad.

Vi har i lengere tid forberedt oss på de nye lovkravene og er i god rute til å innfri kravene som har følgende hovedelementer som påvirker pris:

For instruktører og sensorer

 • Økte kostnader til instruktører og sensorer
 • Regodkjenning av alle vektere hvert fjerde år
 • Økte kostnader til lønn, reise og losji

 

For ansatte

 • Hvert fjerde år må alle vektere regodkjennes av myndighetene
 • Kurs og eksamen for regodkjenning
 • Reise, kost og losji for kursing
 • Uttak av tjeneste / ikke fakturerbar lønn

 

Ved rekruttering

 • Helt eller delvis sponsing av kurskostnaden for rekruttering av nye vektere
 • Økte kurskostnader / dagens krav til kurs øker med 113 timer
 • Nyansatte kan ikke benyttes operativ tjeneste før avlagt eksamen
 • Reise, kost og losji for kursing

 

Les mer om de nye kravene her.