Valutamarkedet

Begrepet valuta brukes om en pengeenhet som kan brukes som lovlig betalingsmiddel i et land. Valutakursen spesifiserer bytteforholdet mellom to valutasorter på et gitt tidspunkt. Valutakurser involverer alltid to forskjellige valutasorter, en «vare» og en prisingsvaluta. Den første valutaen i et valutapar vil alltid være varen, mens den andre valutaen vil være prisingsvalutaen. I valutaparet EURNOK vil euro være varen man skal kjøpe eller selge, mens prisen er oppgitt i NOK. Kursen som blir oppgitt vil representere den prisen man må betale for en enhet av den valutaen som står først («varen»). I Norge vil NOK alltid stå sist i valutaparet. Hvis salgskursen er EURNOK = 8,7200, koster det 8,7200 NOK å kjøpe 1 EUR.

Kursen

Kursen du må betale ved kjøp og salg av valuta vil variere, det er derfor vanlig å oppgi både en kjøpskurs og en salgskurs. Det innebærer at kursen du forholder deg til vil variere avhengig av om du har norske kroner du ønsker å veksle om til Euro, eller om du har Euro du ønsker å veksle om til norske kroner.

Ved kjøp av valuta forholder man seg til Loomis sin salgskurs, kursen som angir hva Loomis selger «varen» for. Om du på den annen side har EUR du ønsker å veksle om til NOK, forholder du deg til Loomis sin kjøpskurs, kursen som angir hva Loomis kjøper «varen» for.

Vær oppmerksom på at for noen valutaslag prises pr. enhet slik som for USD og Euro, men for de fleste andre er kursen stillet for 100 enheter av et valutaslag.

Hvordan fastsetter Loomis sine kurser?

Loomis henter inn en objektiv midtkurs hver morgen kl. 8.00 fra Thomsen Reuter, mellom kjøps- og salgskurs i markedet for hver enkelt valuta. Midtkursen er utgangspunktet for Loomis sin kjøps- og salgskurs. For å komme frem til kjøps- og salgskursen legges det til / trekkes fra en margin på midtkursen. Kursen Loomis kjøper valuta for vil være noe lavere enn midtkursen, mens kursen Loomis selger for vil være noe høyere.

Gyldige sedler

Land oppdaterer seddelserier og mynt med jevne mellomrom. Det medfører at gamle sedler etter hvert ikke kan brukes som betalingsmiddel. I Norge er sedler og mynt en tvungen betalingsmiddel på ordinær måte i ett år etter kunngjøring om at de skal settes ut av omløp. Norges bank er pliktig å veksle inn ugyldige sedler i ytterligere 10 år. Dette kan variere i stor grad fra land til land.

Les mer om gyldige sedler her:

Top