Tillatelse og konsesjon

Tillatelse og konsesjon

Norge er regulert av lover og underlagt Finanstilsynets kontroll. Valutaveksling krever en konsesjon som bank eller finansieringsforetak. Virksomheten er med dette underlagt lover og regler for å sikre tilstrekkelig soliditet og at virksomheten styres etter sentrale forskrifter for risikostyring og kontroll. Sentralt i dette arbeidet er blant annet oppfølging og kontroll for etterlevelse av lover og regler knyttet til antihvitvasking og terrorfinansiering.

Loomis Norge AS fikk i 2006 en særskilt tillatelse fra Finansdepartementet i Norge til å drive valutavirksomhet. Tillatelsen ga Loomis Norge visse begrensninger for videre utvikling av virksomheten.

Se godkjennelsen her og presisering av tillatelsen her.

Valutavirksomhet er en naturlig utvidelse av virksomhetsområdet til Loomis, og bidrar til et komplett produkttilbud til kunder som har behov for kontanter. Valget om å skille ut virksomheten i et eget selskap underlagt konsesjon, var begrunnet i mulighetene Loomis ser for valutavirksomhet som en naturlig og viktig utvidelse av tjenestene Loomis kan tilby sine kunder i flere land.

Top