Tillatelse og konsesjon

Hjem » Tillatelse og konsesjon

Tillatelse og konsesjon

Norge er regulert av lover og underlagt Finanstilsynets kontroll. Valutaveksling krever en  konsesjon som bank eller finansieringsforetak. Virksomheten er med dette underlagt lover og regler for å sikre tilstrekkelig soliditet og at virksomheten styres etter sentrale forskrifter for risikostyring og kontroll. Sentralt i dette arbeidet er blant annet oppfølging og kontroll for etterleve av lover og regler knyttet til anti hvitvasking og terrorfinansiering.

Loomis Norge AS fikk i 2006 en særskilt tillatelse fra Finansdepartementet i Norge til å drive valutavirksomhet. Tillatelsen ga Loomis Norge visse begrensninger for videre utvikling av virksomheten.

Valutavirksomhet er en naturlig utvidelse av virksomhetsområde til Loomis og bidrar til et  komplett produkttilbud til kunder som har behov for kontanter. Valget om å skille ut virksomheten i et eget selskap underlagt konsesjon var begrunnet i mulighetene Loomis ser for valutavirksomhet som en naturlig og viktig utvidelse av tjenestene Loomis kan tilby sine kunder i flere land.