Loomis FX Historie

 

Loomis Foreign Exchange AS blir etablert

2014

Loomis Foreign Exchange AS ble etablert i 2014 som et selvstendig selskap.

Loomis Foreign Exchange AS blir Finansforetak

2014

Loomis Foreign Exchange AS fikk innvilget søknad om konsesjon til å drive som Finansforetak underlagt tilsyn fra Finanstilsynet i 2014.

Overdragelse av valutadriften

2015

Valutadriften ble overdratt fra Loomis Norge AS i 2015.

Top