Loomis FX Historie

Hjem » Loomis FX Historie

Loomis FX Historie

2014

Loomis Foreign Exchange AS blir etablert

Loomis Foreign Exchange AS ble etablert i 2014 som et selvstendig selskap.

2014

Loomis Foreign Exchange AS blir Finansforetak

Loomis Foreign Exchange AS fikk innvilget søknad om konsesjon til å drive som Finansforetak underlagt tilsyn fra Finanstilsynet i 2014.

2015

Overdragelse av valutadriften

Valutadriften ble overdratt fra Loomis Norge AS i 2015.