Kvalitetsarbeid

I samfunnet er det en kontinuerlig strøm av kontanter. Det er det vi jobber med, nemlig å forsikre at strømmen av kontanter fungerer. Det betyr at vi er i en stadig utvikling for å tilpasse, utvikle og forbedre våre tjenester. Dette er viktig for deg som kunde eller medarbeider.
Det kaller vi kvalitet

Kvalitetsarbeid betyr alt for oss

Å kontinuerlig arbeide med kvalitet er en konkurransefordel i dag. Men hva er kvalitet? Kvalitet er hvordan du som kunde eller medarbeider opplever vår tjenesteleveranse i forhold til hva vi har blitt enig om av leveransekvalitet. At vi holder det vi lover, ganske enkelt.

I Loomis handler kvalitet om å forsikre seg om at tjenesteleveranse er i henhold til avtale. Være aktiv i spørsmålet om risikohåndtering, miljø og forsikringer. Det handler også om å jobbe i henhold til våre verdier og etiske normer, samt å kontrollere at vi lever opp til de målsetninger og strategier som vi har satt som mål.

Hvor godt kontantlogistikken fungerer på de ulike markeder måles på forutsigbarhet, sikkerhet, opplevd trygghet, utdanning av medarbeidere og etterlevelse av lover og regler. For å møte kundenes høye krav til leveranse og sikkerhet, stiller også vi høye krav til utvikling av utstyr. Dette er viktig for å kunne spore alle forflytninger av kontanter og verdisaker gjennom hele distribusjonskjeden.

Vi tror at det lønner seg å prioritere kvalitetsarbeid. Får vi fornøyde kunder, får vi også større delaktighet og engasjement fra alle i Loomis. Dette er avgjørende for hvordan vi ønsker at du som kunde skal oppfatte oss: vi er spesialisten.

Forsikringer

Et annet aspekt av kvalitet for deg som kunde, er å være trygg på at vi har de nødvendige forsikringer for å kunne drive vår virksomhet. Dette betyr en trygghet for deg som kunde eller som medarbeider: å vite at vi har en økonomisk forsikring som er tilpasset den virksomhet vi driver.

Top