Koronaviruset

Loomis følger utviklingen av Koronaviruset og vi forholder oss til oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet.
  • Loomis har ukentlig statusmøter i ledergruppen og daglig vurderinger av situasjonen.
  • Loomis har utarbeidet risikovurderinger nasjonalt og for hver avdeling med konkrete tiltak for å redusere risiko.
  • Våre beredskapsplaner med risiko- og sårbarhetsanalyser er oppdatert og tiltak iverksettes fortløpende ved behov.
  • Ansatte er informert om viktigheten av håndvask og bruk av hånddesinfeksjon.
  • Ansatte skal følge de til enhver tid gjeldende reiseanbefalinger fra myndighetene. Eventuell retur fra områder definert som smitteområder skal varsles til leder og karantene iverksettes i henhold til myndigheters anbefalinger.
  • Reiserestriksjoner er innført på alle forretningsreiser som ikke er kritiske inntil videre.
Top