Loomis for fremtiden

Home » FT-Stories » Loomis for fremtiden

Foreløpig tilbyr Loomis sikre og helhetlige løsninger for distribusjon, håndtering, lagring og gjenvinning av kontanter og andre verdisaker for banker, næringsdrivende og fler, med en omsetning på 19 milliarder svensker kroner i 2018 alene. Loomis utøver sin virksomhet gjennom 400+ avdelinger over hele verden og sysselsetter rundt 25 000 mennesker.

Top