Registrer innskudd i app!

Logg deg inn med samme brukernavn og passord som i kundeportalen. Skann strekkoden på posen, tast inn oppgjøret og levér pengene på vanlig måte.

Dersom du ikke har tilgang til Loomis kundeportal i dag:

Loomis Cash Manager app icon

Funksjonalitet:

Dersom du har flere kontoer, må du velge hvilken konto som skal godskrives. Appen gir deg alternativene.

Dersom du ikke får skannet oppgjørsposen, kan du registrere posenummeret for oppgjøret manuelt. Husk at du alltid må registrere posenummeret ved innlevering av oppgjør.

Du har anledning til å se de siste 5 registrerte oppgjør i appen. Har du behov for flere opplysninger, må du benytte Loomis Kundeportal.

Slik gjør du!

.

.

.

.

Logg deg på appen med samme brukernavn og passord som i Loomis Kundeportal.
Skann posen
Tast inn oppgjøret rett i appen som automatisk regner ut totalbeløpet.

Når posen er skannet og alle felter er fylt ut, trykker du på ‘Lagre innskudd’.

SPØRSMÅL OG SVAR:

Hvorfor skal jeg registrere bilaget elektronisk?
Bruker du appen, kan du være trygg på at pose-nummeret og utregningen blir korrekt. Prosessen blir dermed enklere og raskere for deg! På sikt vil papirbilaget bli faset ut.

Koster det noe å bruke appen?
Nei, appen er helt gratis.

Kan jeg fortsatt bruke de gamle posene?
Ja. Den eneste forskjellen er at du registrerer bilaget elektronisk i stedet for å fylle ut papirbilaget.

Jeg har ikke brukernavn og passord til kundeportalen?
Fyll inn registreringsskjema for Loomis Kundeportal

Top